Θεραπευτικές Επιλογές της Δυσλεξίας

 

Αν και ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων είναι αντιμέτωπο σήμερα με τη δυσλεξία, ελάχιστοι εξ αυτών λαμβάνουν θεραπευτική καθοδήγηση. Οι άνθρωποι, σήμερα, με δυσλεξία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ορθογραφία και την αναγνώριση φωνολογικών ήχων (τον τρόπο με τον οποίο προφέρονται οι λέξεις).

Επιπλέον, τα δυσλεκτικά άτομα ενδέχεται να συναντήσουν δυσκολίες στη δημιουργία, εξαιτίας του ανεπαρκούς συντονισμού ματιού-χεριού, ενώ επίσης θα έχουν πρόβλημα στην αποστήθιση οδηγιών και τη διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών. Όταν ένας γονέας θεωρεί ότι το παιδί του εμφανίζει σημάδια και συμπτώματα δυσλεξίας, τότε είναι αναγκαίο να υποβληθεί σε αξιολόγηση, έτσι ώστε κάποιος ειδικός να επιβεβαιώσει ότι τα συμπτώματα είναι υπαρκτά. Αφού διαγνωστεί ότι ένα άτομο είναι δυσλεκτικό, μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία, η οποία θα το βοηθήσει να διεκπεραιώνει απλές δραστηριότητες πολύ πιο εύκολα, όπως η επικοινωνία με φίλους, η ολοκλήρωση της μελέτης κτλ.

Πολλοί ειδικοί συμφωνούν με το γεγονός ότι τα δυσλεκτικά άτομα δέχονται σημαντικές επιδράσεις στα γνωστικά, νοητικά τους χαρακτηριστικά. Υπάρχουν διάφορα προσβάσιμα είδη θεραπείας τόσο από νεαρής ηλικίας δυσλεκτικά άτομα όσο και από ενήλικα άτομα.

Η πραγματοποίηση λεκτικών ασκήσεων σε τακτική βάση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής του λόγου. Ορισμένες άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό των προφορικών ήχων σε ορισμένες φράσεις και την ενσωμάτωση στην καθημερινότητα ασκήσεων με ρίμα. Επίσης, η λογοθεραπεία είναι μία εξαιρετική λύση για τα δυσλεκτικά άτομα. Ο λογοθεραπευτής είναι το κατάλληλο άτομο για να επικοινωνεί ένας δυσλεκτικός άνθρωπος όταν ακολουθεί θεραπεία. Σήμερα, υπάρχουν πολλά κέντρα για λογοθεραπεία, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα από τους ενδιαφερόμενους.

Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ακριβής θεραπεία για αυτή τη μαθησιακή δυσκολία, τα δυσλεκτικά άτομα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν σε τακτική βάση ορισμένες χρήσιμες θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους.